Na de melding...

Aantal keer bekeken: 18429, Laatst gewijzigd: maandag, 30 november 2020

Informatie verzamelen

Zodra wij een melding binnenkrijgen verzamelen wij zo veel mogelijk informatie om een goed beeld te krijgen van de situatie. Wij nemen daarvoor in ieder geval contact op met u als melder. Ook van het uiteindelijke resultaat krijgt u bericht (zie onder). Om uw melding goed af te handelen doen wij de volgende stappen:

Contact met degene over wie een melding is gedaan

Wij nemen contact op met degene over wie de melding gaat. Dat gebeurt meestal via een huisbezoek. Wij bespreken de situatie met hem of haar en geven aan dat iemand zich zorgen maakt. Het huisbezoek wordt gedaan door een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast en/of door een medewerker van de hulpverleningsinstelling waarmee wij samenwerken.

Overleg met collega-hulpverleningsinstanties

Het Meldpunt werkt nauw samen met een groot netwerk van zorg- hulpverleners in de regio om meldingen goed aan te kunnen pakken. Bij deze instanties gaan wij na of de persoon van uw melding al bekend is. Wij werken onder andere samen met Maatschappelijk Werk, Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang en Straathoekwerk, Leger des Heils, politie, woningbouwcorporaties en gemeenten.

Afspraken maken en uitvoeren

Wij bespreken alle meldingen in een overleg met andere hulpverleningsinstanties om passende hulp te kunnen geven. We maken afspraken over wie wat gaat doen en wanneer. Het Meldpunt Zorg en Overlast coördineert de contacten en de afspraken tussen alle betrokkenen.

Afsluiten van de melding

Wij sluiten de melding af als iemand naar hulp is begeleid, of wanneer blijkt dat begeleiden naar hulp niet mogelijk of niet nodig is.
U kunt als melder altijd opnieuw een melding doen of contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast als de situatie niet lijkt te veranderen, wanneer uw zorgen en/of overlast blijven bestaan, of wanneer de situatie verandert of verder verslechtert.

Bericht naar de melder

De melder van het zorgelijke signaal krijgt uiteindelijk bericht van het resultaat. Uiteraard houden wij daarbij rekening met de privacy van alle betrokkenen. Aan burgers geven wij geen informatie over personen over wie een melding is gedaan, tenzij degene over wie de melding gaat hiervoor toestemming heeft gegeven.

Vinger aan de pols

Ook nadat iemand naar passende zorg of hulp is begeleid blijft het Meldpunt Zorg en Overlast de melding volgen. Wij kijken tot maximaal drie maanden of de hulp en zorg voldoende tot stand gekomen is.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie