Zendmasten / 5G

Aantal keer bekeken: 11025, Laatst gewijzigd: vrijdag, 04 september 2020

Om mobiele communicatie mogelijk te maken, zijn netwerken van antenne-installaties nodig. Mobiele telefoons en tablets gebruiken elektromagnetische velden om berichten te versturen.

Een netwerk moet ervoor zorgen dat er voldoende dekking en capaciteit is, zodat iedereen gebruik kan maken van mobiele communicatie. Er zijn verschillende netwerken voor mobiele telefoons. GSM bijvoorbeeld, is het netwerk waarmee u met uw mobiele telefoon kunt bellen en sms'en. Het UMTS-netwerk biedt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld mobiel internetten en het ontvangen en versturen van videobeelden en muziek.

Gezondheidseffecten

Sommige inwoners en instanties hebben zorgen over de straling van antennes. De introductie van een 5G-netwerk maakt nieuwe discussies hierover los. Veel informatie over 5G zendmasten en de gezondheid staat op het kennisplatform elektromagnetische velden, zoals:

Begin september 2020 publiceerde de Gezondheidsraad het door de Tweede Kamer gevraagde advies over 5G en gezondheid. Volgens de raad is er geen bewijs dat 5G-antennes de gezondheid schaden. Er is geen reden om gebruik van antennes voor wifi en mobiele communicatie af te raden. De Gezondheidsraad adviseert wel om meer onderzoek te doen.

Meer informatie over 5G vind je op deze pagina van GGDLeefomgeving.

Voor gezondheid geldt dat het 5G-netwerk, net als de huidige mobiele netwerken moet voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling ónder de daarvoor geldende limieten blijft, zijn mensen voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. Het gaat dan om lokale opwarmingseffecten van het lichaam. In de blootstellingslimieten is door het toepassen van een marge rekening gehouden met de onzekerheden in het wetenschappelijk onderzoek. Dit is de conclusie van onder andere de Gezondheidsraad na het bestuderen van alle beschikbare onderzoeken. Door de beperkingen in de toegepaste onderzoekstechnieken kan echter niet worden uitgesloten dat gezondheidseffecten kunnen optreden die pas na langere tijd kunnen worden vastgesteld of die zeldzaam of minder ernstig zijn. Het Kennisplatform houdt de nieuwe stroom wetenschappelijke informatie daarom in de gaten.

De blootstellingslimieten bepalen wat de maximale sterkte van elektromagnetische velden is waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Dat betekent dat de signalen van álle antennes, wifi-routers en mobiele telefoons bij elkaar opgeteld onder de blootstellingslimieten moeten blijven. Het Agentschap Telecom controleert de sterkte van elektromagnetische velden.

Wij raden gemeenten aan om open en duidelijk te communiceren over de introductie van een 5G-netwerk: er gaat iets veranderen in het uitzicht (5G-zendmasten op lantaarnpalen, bushokjes, reclameobjecten, etc), en de geldende blootstellingslimieten blijven hetzelfde. Door dit te communiceren kan eventuele ongerustheid voorkomen worden.

Verdere informatie over beleid staat is te vinden op de website van het antennebureau.

Voor verdere vragen omtrent 5G en gezondheid kan contact worden opgenomen met het team medische milieukunde.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie