Hoogspanningslijnen

Aantal keer bekeken: 10576, Laatst gewijzigd: vrijdag, 02 september 2016

Hoogspanningslijnen zijn onderdeel van het elektriciteitsnet van Nederland. Elektriciteit die in een energiecentrale wordt geproduceerd, moet naar de gebruiker - consumenten en bedrijven - worden getransporteerd. Dit transport gebeurt via hoogspanningslijnen.

Alle activiteiten waarbij elektriciteit wordt gemaakt, vervoerd of gebruikt, kunnen  zorgen voor zogenaamde extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF-EM velden). Voorbeelden hiervan zijn hoogspanningslijnen, transformatorhuisjes en elektrische huishoudelijke apparaten. Het elektromagnetisch veld wordt in de volksmond ook wel ‘straling’ genoemd. Veel mensen maken zich ongerust over het effect van deze elektromagnetische velden op hun gezondheid.

Gezondheid

Kunnen ELF-EM velden van hoogspanningslijnen de gezondheid schaden?

Korte termijn effecten

Bij hoge en zeer hoge veldsterkten, die echter niet voorkomen in de normale woon- en werkomgeving, kunnen gezondheidseffecten optreden. Sterke ELF-EM velden kunnen kleine elektrische stromen in het lichaam opwekken die kunnen leiden tot prikkeling van zenuwen en spieren en het zien van lichtflitsen. Om deze effecten te voorkomen is er een grenswaarde van 100 µT (microtesla). Deze grenswaarde wordt onder hoogspanningslijnen in Nederland, in de normale woon- en werkomgeving, nergens gehaald. Derhalve is er geen risico op deze korte termijn gezondheidseffecten.

Lange termijn effecten

Leukemie bij kinderen

Internationaal onderzoek wijst erop dat kinderen die langdurig in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Op dit moment is niet duidelijk of de toename van kinderleukemie ook echt door de magnetische velden van de hoogspanningslijnen komt. Misschien zijn er andere, tot nu toe onbekende, oorzaken. Het is mogelijk dat in de toekomst blijkt dat de oorzaak van de leukemie aan andere factoren moet worden toegeschreven dan aan de hoogspanningslijnen. In Nederland is geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Het is dus niet bekend of er ook in Nederland bij kinderen die dichtbij hoogspanningslijnen wonen vaker leukemie voorkomt dan bij andere kinderen.

Ziekte van Alzheimer

In een Zwitsers onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor een mogelijk verband tussen het wonen nabij een hoogspanningslijn en het overlijden aan de ziekte van Alzheimer. Aan deze ene studie kunnen echter nog geen conclusies verbonden worden. Verder onderzoek moet uitwijzen of die relatie ook op andere plekken gevonden wordt en of de hoogspanningslijnen de oorzaak zijn.

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden voor andere ziekten of aandoeningen als gevolg van wonen nabij hoogspanningslijnen.

Meer weten

Meer informatie kunt u vinden op de website van:
•    Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (www.kennisplatform.nl);
•    RIVM (www.rivm.nl);
•    Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl).

Voor meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid, kunt u contact opnemen met de GGD Hollands Midden team Milieu, Hygiëne en Gezondheid, telefoonnummer 088- 308 33 81 of per email mhg@ggdhm.nl.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie