Geluidshinder

Aantal keer bekeken: 11396, Laatst gewijzigd: dinsdag, 10 april 2018

Geluid is voor mensen van enorm belang. Het kan heel prettig zijn als het bijvoorbeeld om natuur of muziek gaat. Geluid heeft in bepaalde situaties een waarschuwende functie. Maar geluid kan hinderlijk zijn als het langdurig hard en ongewenst is.

Geluidshinder

Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis, wrevel of onbehagen. Er is dan sprake van geluidshinder. Wegverkeer en buren zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van geluidshinder, gevolgd door vliegverkeer.

De mate van geluidshinder hangt af:

 • de kenmerken van het geluid (sterkte, toonhoogte, type geluidsbron)
 • de situatie (tijdstip, kenmerken van het geluid en maatschappelijke acceptatie)
 • en de persoon (gevoeligheid).

Gezondheid

Mensen reageren verschillend op geluid. De één krijgt wel klachten en de ander niet. Effecten van geluid kunnen zijn:

 • Verstoring van de slaap: slecht slapen, waardoor men minder goed uitrust.
 • Stress.
 • Verstoring van sociaal gedrag (agressiviteit, protest).
 • Hart- en vaatziekten door verhoging van de bloeddruk bij hogere geluidniveaus.
 • Acute hartinfarcten. 
 • Gehoorschade: lawaaidoofheid, oorsuizen (tinnitus).
 • Verminderde prestaties op het werk of school. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder goed presteren op een school dichtbij een vliegveld.

Wet en regelgeving

De regels en richtlijnen omtrent geluid zijn gedetailleerd vastgelegd in wetgeving; de Wet geluidhinder (weg- en railverkeer, grote bedrijven), de Luchtvaartwet (vliegverkeer) en de Wet milieubeheer (alle andere vormen van bedrijvigheid).  De geluidsgrenzen die de overheid hanteert, zijn afhankelijk van de situatie. Zo gelden er bijvoorbeeld ‘s avonds en ’s nachts strengere regels dan overdag, aangezien het ’s nachts stiller moet zijn.
Gemeenten stellen zelf regels omtrent geluid op. De gemeente kan gebieden aanwijzen waar een hoger of lager geluidniveau acceptabel is. Bijvoorbeeld een hoger geluidniveau voor een gebied met veel horeca gelegenheden, of een lager geluidniveau voor een natuurgebied.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer lawaai zoveel mogelijk te dempen en maak zelf geen onnodig lawaai.

 • Hou ramen en deuren aan de lawaaikant dicht, open ze aan de rustige kant.
 • Slaap als dat kan aan de rustige kant van de woning.
 • Zet muziek, ook met koptelefoon, niet te hard (dat geeft op den duur gehoorbeschadiging).
 • Maak zelf geen onnodig lawaai: denk aan anderen.
 • Koop stille banden voor de auto en rij rustig.
 • Koop een stille scooter of brommer en voer hem niet op.

U ervaart geluidsoverlast

Wanneer de veroorzaker van de geluidsoverlast bekend is, kunt u proberen om samen een oplossing te zoeken. Probeer op een vriendelijke, rustige manier in gesprek te gaan met de veroorzaker. Misschien is de persoon in kwestie zich niet bewust van de hinder die hij/zij veroorzaakt. Op de website van de Rijksoverheid staan tips en informatie.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie