Regionaal Overleg Jeugdtandzorg (ROJT)

Aantal keer bekeken: 11975, Laatst gewijzigd: woensdag, 16 oktober 2013

Voor het ontwikkelen van programma's op het gebied van de collectieve mondzorg is een goede samenwerking tussen beroepsbeoefenaren in de tandheelkundige zorg en de GGD van groot belang.

De GGD Hollands Midden heeft in 2008  het initiatief genomen om een Regionaal Overleg Jeugd Tandzorg te starten.
Het doel van het overleg is door samenwerking en afstemming de informatievoorziening over mondgezondheid beter te stroomlijnen, de inspanningen ten aanzien van de preventieve mondgezondheid te versterken en daardoor de mondgezondheid in zijn totaal te verbeteren.
Deelnemers aan dit overleg zijn overwegend regionale instanties en beroepsbeoefenaren die één of meer taken hebben op het gebied van de tandheelkundige collectieve preventie, zoals

  • de GGD (Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen)
  • de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (NMT)
  • de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
  • een zorginkoper van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid

Het Regionaal Overleg Jeugdtandzorg vindt twee keer per jaar plaats.

Meer informatie

Regionaal Overleg Jeugd Tandzorg kunt u contact opnemen met Floortje Sijpestein fsijpestein@ggdhm.nl beleidsmedewerker gezondheidsbevordering bij de GGD Hollands Midden.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie