Veilig Thuis Hollands Midden

Aantal keer bekeken: 14592, Laatst gewijzigd: dinsdag, 24 juli 2018

Voorheen Steunpunt Huiselijk Geweld.

Advies en Melding

Veilig Thuis is gespecialiseerd in de aanpak van verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiproblem problematiek. Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden. Indien nodig verricht Veilig Thuis onderzoek.
Veilig Thuis kan gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Voor heel specifieke casuïstiek zoals loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld of huwelijksdwang kunnen via Veilig Thuis consultatienetwerken worden ingeschakeld. We streven naar een optimale samenwerking met het hele werkveld. U kunt als professional gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 088 - 308 36 36.

Handelen volgens de Meldcode

Beroepskrachten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of het risico daarop, zelf de stappen van de Meldcode doorlopen. Bij stap 2 en 4 van de Meldcode kan Veilig Thuis worden geconsulteerd. Dit gebeurt bij voorkeur anoniem zodat er niet onnodig persoonsgegevens hoeven te worden gedeeld.

Melding doen

Als je wilt dat Veilig Thuis de casus oppakt en/of onderzoekt, dan kun je een melding doen (stap 5 van de Meldcode). Veilig Thuis neemt dan tijdelijk de regie over een casus op zich om de hulp (weer) op gang te brengen. Bij voorkeur wordt hierover eerst telefonisch contact gezocht met Veilig Thuis. Daarna kan overgegaan worden tot een schriftelijke melding met het aanmeldingsformulier voor professionals. Het is dan uiteraard nodig dat persoonsgegevens verstrekt worden.

Meldcode niet van toepassing?

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Veilig Thuis Hollands Midden (http://www.veiligthuishollandsmidden.nl/professionals/)

Video over het werk van Veilig Thuis Hollands Midden

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie