Meldingsplicht zorginstellingen

Aantal keer bekeken: 10010, Laatst gewijzigd: vrijdag, 07 juni 2019

Op basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid is een hoofd van een instelling verplicht om een ongewoon hoog aantal zieken te melden aan de GGD.

Door hygiënemaatregelen, brononderzoek en het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen van een uitbraak van een infectieziekte vaak worden beperkt. Ondersteuning met diagnostiek door de GGD is mogelijk. Instellingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid binnen de eigen instelling.

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten; dit geldt met name voor zieken, jonge kinderen, hoogbejaarden en (verstandelijk) gehandicapten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

Wanneer melden?

Bij een (verhoogd) aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn. Het gaat dan om de volgende aandoeningen:

  • Braken en/of diarree: als er binnen één week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree.
  • Geelzucht: als één persoon verschijnselen van geelzucht heeft.
  • Huiduitslag (vlekjes): bij twee of meer gevallen binnen een bepaalde periode in dezelfde groep.
  • Schurft: als er meerdere personen zijn met een verdenking op schurft. Of indien één persoon scabiës crustosa heeft.
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere gevallen in korte tijd van longontsteking of hersenvliesontsteking.

Voor de precieze meldingsplicht per soort zorginstelling, zie het draaiboek Wet Publieke Gezondheid, artikel 26 meldingen instellingen van het RIVM.

Hoe kan ik een melding doen?

Als er in uw instelling een verhoogd aantal bewoners of medewerkers ziek zijn, kunt u contact opnemen met het Team Algemene Infectieziekte Bestrijding (AIB) van de GGD Hollands Midden.
Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u op de volgende manieren direct een medewerker bereiken:
Telefoon: 088 - 308 33 61
Fax: 088 - 308 39 20
E-mail: infectieziektenhm@ggdhm.nl

Buiten kantooruren kunt u voor (dringende) vragen omtrent infectieziekten de dienstdoend arts infectieziektebestrijding oproepen voor intercollegiaal overleg. Bel hiervoor: 088 - 308 33 61.

Locatiebezoek

Bij uitbraken kan de GGD besluiten om op locatiebezoek te komen. Wij kunnen u praktische tips en adviezen rondom infectiepreventie geven. U kunt ook een locatiebezoek aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie