Opvoedingsondersteuning (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 2369, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Dertig procent van de (pleeg)ouders in Hollands Midden had in de afgelopen twaalf maanden behoefte aan hulp of advies in verband met zorgen over het opvoeden van zijn/haar kind(eren) in de leeftijd van nul tot en met achttien jaar. Bijna drie kwart (74%) van de ouders die zich zorgen maakten zocht professionele hulp of advies en een vergelijkbaar aandeel (76%) kreeg professionele hulp.

Ouders van kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar hebben vooral behoefte aan advies over eten, slapen, groei en zindelijkheid (71%) en/of de gezondheid van hun kind (44%). Ouders van kinderen van vier tot acht jaar vooral aan advies over gehoorzaamheid, regels en grenzen (50%), advies over eten slapen, groei, of zindelijkheid (47%) en/of aan advies over angst, onzekerheid of faalangst (47%). Bij acht- tot twaalfjarigen gaan de vragen van ouders ook vooral over gehoorzaamheid, regels en grenzen (49%) en angst, onzekerheid of faalangst (47%). Daarnaast hebben ouders van kinderen in deze leeftijden relatief vaak vragen over schoolprestaties (43%). Bij ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar zijn de behoeften aan advies vergelijkbaar en gericht op gehoorzaamheid, regels en grenzen (47%), angst, onzekerheid of faalangst (46%) en/of schoolprestaties (47%). Een overzicht vindt u in het document Behoeften opvoedingsondersteuning (pdf).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Vrouwen hebben vaker behoefte aan opvoedondersteuning dan mannen

Vrouwen hebben vaker (33%) behoefte aan hulp of advies vanwege zorgen over de opvoeding dan mannen (27%). Vooral jong volwassen vrouwen (19-34 jaar) hebben behoefte aan hulp of advies.

opvoedingsondersteuning afbeelding1

Hogere behoefte aan opvoedondersteuning in Voorschoten

Afgezien van Voorschoten waar 41% van inwoners behoefte heeft aan advisering over opvoeding zijn er geen significante verschillen tussen gemeenten. In een paar gemeenten was het aantal ouders met kinderen dat de vragenlijst invulde te klein om verschillen aan te kunnen tonen.

opvoedingsondersteuning afbeelding2

Toename behoefte aan opvoedondersteuning

In 2012 had 26% van de ouders in Hollands Midden behoefte aan advies over opvoeding.
In 2016 was dit percentage hoger (30%).

Inwoners met een mavo of lbo opleiding hebben minste behoefte aan opvoedondersteuning

Inwoners met een mavo of lbo opleiding hebben het minst behoefte aan opvoedondersteuning (22%). Hbo/wo opgeleiden hebben significant vaker behoefte aan advies of ondersteuning bij het opvoeden (33%). Het aantal ouders met alleen lager onderwijs dat de vragenlijst invulde was te klein om verschillen voor deze groep aan te kunnen tonen.

Geen verschillen naar etniciteit

Er zijn geen significante verschillen in behoeften aan opvoedondersteuning naar etniciteit.

Ouders in eenoudergezinnen hebben het vaakst behoefte aan opvoedondersteuning

Ouders in eenoudergezinnen hebben vaak behoefte aan opvoedondersteuning (35%) vergeleken met ouders in andere gezinssituaties. Er waren onvoldoende respondenten die samen wonen met andere volwassenen of hun ouders en alleenstaanden met kinderen om verschillen voor deze groepen aan te kunnen tonen.

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand hebben relatief vaak behoefte aan opvoedondersteuning

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand hebben relatief vaak behoefte aan opvoedondersteuning (40%). Inwoners met betaald werk hebben deze behoefte iets minder vaak dan gemiddeld (29%). Er waren onvoldoende gepensioneerde respondenten en respondenten in opleiding met kinderen om verschillen voor deze groepen aan te kunnen tonen.

Meer behoefte aan opvoedondersteuning bij inwoners die moeite hebben met rondkomen

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben vaker behoefte aan opvoedondersteuning (38%) dan inwoners die daar geen moeite mee hebben (28%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie