HDL-beperkingen (65+)

Aantal keer bekeken: 2578, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Aandoeningen of beperkingen kunnen er soms voor zorgen dat huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL-activiteiten) moeizaam gaan. Bijna een kwart (24%) van de 65-plussers in Hollands Midden kan één of meer HDL-activiteiten niet geheel zelfstandig verrichten. Dit betekent dat zij hulp nodig hebben bij het uitvoeren van één of meer van de volgende activiteiten: ontbijt of lunch klaarmaken, warm eten klaarmaken, lichte huishoudelijke werkzaamheden, zware huishoudelijke werkzaamheden, kleren wassen en strijken, bedden verschonen of boodschappen doen. Met het ouder worden neemt het percentage 65-plussers dat problemen ervaart bij één of meer van deze activiteiten snel toe.

 

Zestig procent van de ouderen met hulp ontvangt hulp van een familielid, 59% van een professional, 32% van een vrijwilliger en 14% van iemand anders.

hdl activiteiten afbeelding1

Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Percentage inwoners dat hulp nodig heeft bij HDL-activiteiten verschilt per gemeente

Het percentage inwoners dat hulp nodig heeft bij HDL-activiteiten loopt uiteen van 21% in Zoeterwoude, Waddinxveen, Oegstgeest en Noordwijkerhout tot 27% in Katwijk, Nieuwkoop en Noordwijk. De gevonden verschillen zijn niet significant en kunnen dus op toeval berusten.

HDL activiteiten afbeelding2

Nog geen trend

In 2016 zijn HDL-activiteiten voor het eerst nagevraagd, het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Laagopgeleiden hebben relatief vaak ondersteuning nodig bij HDL-activiteiten

Van de 65-plussers die alleen basisonderwijs volgden is 45% niet zelfstandig in staat tot één of meer HDL-activiteiten. Hoger opgeleiden hebben hier minder vaak problemen mee; één op de vijf 65-plussers (20%) met een havo, vwo of mbo opleiding en 15% van de hbo- of wo-opgeleiden.

Niet-westerse 65-plussers hebben relatief vaak ondersteuning nodig bij HDL-activiteiten

Inwoners van 65 jaar en ouder met een niet-westerse migratie-achtergrond hebben relatief vaak ondersteuning nodig bij HDL-activiteiten (35%). Onder 65-plussers met een westerse achtergrond is dit percentage lager (20%).

HDL-activiteiten leveren relatief vaak problemen op voor weduwen/weduwnaars

Het verrichten van HDL-activiteiten levert voor weduwen/weduwnaars relatief vaak problemen op, 37% van hen kan deze niet allemaal zelfstandig uitvoeren. Voor gehuwde en gescheiden 65-plussers is dit minder vaak het geval (20%).

Ouderen die moeite hebben met rondkomen hebben ook vaker moeite met HDL-activiteiten

Inwoners van 65 jaar en ouder die moeite hebben met rondkomen, hebben vaker moeite om zelfstandig HDL-activiteiten te verrichten dan 65-plussers die geen moeite hebben met rondkomen (34% tegen 23%).

Ruim de helft van de ouderen met een HDL-beperking krijgt hulp

Ruim de helft (54%) van de ouderen die moeite hebben met het zelfstandig verrichten van HDL-activiteiten krijgt hulp. Daarnaast heeft 29% behoefte aan (meer) hulp. Onder ouderen die wel zelfstandig zijn in HDL-activiteiten, zijn deze percentages een stuk lager (6% krijgt hulp en 8% heeft behoefte aan (meer) hulp). 

%MCEPASTEBIN%
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie